Choroba Morgellonów

Choroba Morgellonów to jedno z tych schorzeń, których natury do dziś nie udało się rozwikłać naukowcom. Ogniskująca na zmianach skórnych stanowi duży problem dla potencjalnego chorego, uniemożliwiając mu normalne funkcjonowanie. Pierwsze wzmianki o chorobowych zmianach skórnych tego typu pochodzą już z XVII wieku, a współcześnie, środowiska naukowe, wróciły do tematu około dwutysięcznego roku. Do dziś […]

Continue Reading